Home2020-01-14T21:11:06+00:00
 • Nieuwe actie: “Nieuwe kansen! Voor straatmeisjes in Accra”
 • Vacature ledenadministratie Adventskerk
 • Ontmoetingshuis in Windesheim
 • Diaconale Markt Adventskerk
 • Theologisch (eet)café: Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit (5 maart)
 • Nieuw ZWO project: straatmeisjes in Ghana
 • Gemeenteberaad 9 februari 2020
 • Koffieconcert cantorij op 8 maart
 • Theologisch (eet)café: Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit
 • Ontmoetingshuis op zoek naar de ziel van de Kamperpoort
 • Beleef ROME!
 • Jongerenreis 18+ 8 dagen naar Israël
 • Wind in de zeilen dienst op 26 januari: "De vrijheid op het spoor"
 • Collega’s Kindernevendienst gezocht!
 • Mens, durf te leven! – Inspiritual Link 19 januari 19:00 uur
 • Opbrengst inzameling voor kinderen Myanmar
 • Voorgenomen besluit: Adventskerk en Oosterkerk samen één wijkgemeente
 • Zelf digitaal uw kerkelijke bijdrage invoeren
 • Bericht van PGZ: Voortaan Digitaal Collecteren mogelijk

Aankomende dienst

Voorganger: ds Nelleke Eygenraam en diaken Michael Buijkx

Voorganger: ds Hans Tissink

Meer kerkdiensten
Live meeluisteren
Kerkdienst gemist?

Samenwerking Adventskerk – Oosterkerk

De beroepskrachten ds. Iemke Epema van de Oosterkerk, ds. Nelleke Eygenraam, kerkelijk jongerenwerker Dirk Jan Steenbergen en ds. Hans Tissink van de Adventskerk werken als team in beide wijken. In 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten gesloten. De predikanten willen vanuit hun expertise de ideeën en mogelijkheden tot samenwerking in beide wijken verkennen en vorm geven. Zij blijven als predikant allereerst generalist, maar willen in de toekomst elk met een specialisme (jeugdwerk, pastoraat/geestelijke begeleiding, vorming en toerusting, eredienst, diaconaat, gemeenteopbouw en beleid) doelgericht gemeenteleden uit beide kerken begeleiden naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. De beroepskrachten coachen gemeenteleden van beide wijken tot nieuwe broedplaatsen van geloofsverdieping en onderlinge gemeenschap. Zij stimuleren de kruisbestuivingen tussen de verschillende groepen (taakgroepen, raden, commissies, etc). Terreinen van samenwerking zijn onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd en jongeren, werken onder jonge gezinnen en het voorgaan in erediensten.

Onze predikanten

DS. J.T. TISSINK (Hans)
DS. J.T. TISSINK (Hans)
Tel. (038) 337 44 06
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
Tel. (038) 452 52 23
Meer informatie over onze predikanten