Home2022-10-11T20:41:08+02:00
  • Goochelaar Jan voorganger in Gezinsdienst 4 juni Zwolle Zuid
  • Robert Helder verkozen tot ouderling-voorzitter
  • Gezocht: kandidaat voor scriba
  • Solidariteitskas
  • Hemelvaart Vierdaagse met Jacob op Jabikspaad
  • Zomerpakkettenactie Stichting Present
  • Jaarrekening 2022 Protestantse Gemeente Zwolle
  • Terugblik reisje verjaardagsfonds
  • Wandelen met bewoners van de Kievitsbloem
  • Aan tafel

Aankomende dienst


Wilt u een viering bijwonen, dan hoeft u zich daar niet meer voor aan te melden.

Viering live kijken of later terugzien? Druk op de blauwe knop voor Adventskerk en de gele knop voor de Oosterkerk.

Voorganger: Dirk Jan Steenbergen

Voorganger: ds. Hans Tissink

Meer kerkdiensten
Kerkdienst gemist?

Aan tafel

Tijdens de Dienstenveiling merkten we op dat samen eten/aan tafel gaan bij andere gemeenteleden een favoriete kavel Lees verder

Samenwerking Adventskerk – Oosterkerk

De beroepskrachten ds. Iemke Epema van de Oosterkerk, ds. Nelleke Eygenraam, kerkelijk jongerenwerker Dirk Jan Steenbergen en ds. Hans Tissink van de Adventskerk werken als team in beide wijken. In 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten gesloten. De predikanten willen vanuit hun expertise de ideeën en mogelijkheden tot samenwerking in beide wijken verkennen en vorm geven. Zij blijven als predikant allereerst generalist, maar willen in de toekomst elk met een specialisme (jeugdwerk, pastoraat/geestelijke begeleiding, vorming en toerusting, eredienst, diaconaat, gemeenteopbouw en beleid) doelgericht gemeenteleden uit beide kerken begeleiden naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. De beroepskrachten coachen gemeenteleden van beide wijken tot nieuwe broedplaatsen van geloofsverdieping en onderlinge gemeenschap. Zij stimuleren de kruisbestuivingen tussen de verschillende groepen (taakgroepen, raden, commissies, etc). Terreinen van samenwerking zijn onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd en jongeren, werken onder jonge gezinnen en het voorgaan in erediensten.

Onze predikanten

DS. J.T. TISSINK (Hans)
DS. J.T. TISSINK (Hans)
Tel. (038) 337 44 06
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
Tel. (038) 452 52 23
Meer informatie over onze predikanten en kerkelijk medewerkers