Home2019-07-04T18:43:49+00:00
 • Zelf digitaal uw kerkelijke bijdrage invoeren
 • Jongerenreis Israël
 • Christmas Carols door de Zwolse Cantorij in de Oosterkerk
 • Bericht van PGZ: Voortaan Digitaal Collecteren mogelijk
 • Vijf daagse trip naar Rome
 • Geloof in taal
 • Kerstnachtdienst; samen zingen vanaf 21.30 uur
 • Paarse bus in Adventstijd voor vluchtelingen Myanmar
 • Eeuwigheidszondag op 24 november Adventskerk
 • ZWO stand Wereldwinkel op 1 december
 • Theologisch (eet)café: Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit
 • Schrijfmarathon Zwolse Bijbel

Aankomende dienst

Voorganger: ds Nelleke Eygenraam

Voorganger: ds Nelleke Eygenraam

Meer kerkdiensten
Live meeluisteren
Kerkdienst gemist?

Stille Week

Als Adventskerk EN Oosterkerk houden we de vieringen in de Stille Week dit jaar opnieuw gezamenlijk.  In het Lees verder

Pasen 2019

Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan! Informatie Lees verder

Heilige huisjes

Onder de naam Heilige Huisjes heeft de Protestantse Gemeente Zwolle in 2018 uitvoerig stilgestaan bij de kostenstructuur Lees verder

Samenwerking Adventskerk – Oosterkerk

De beroepskrachten ds. Iemke Epema van de Oosterkerk, ds. Nelleke Eygenraam, kerkelijk jongerenwerker Dirk Jan Steenbergen en ds. Hans Tissink van de Adventskerk werken als team in beide wijken. In 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten gesloten. De predikanten willen vanuit hun expertise de ideeën en mogelijkheden tot samenwerking in beide wijken verkennen en vorm geven. Zij blijven als predikant allereerst generalist, maar willen in de toekomst elk met een specialisme (jeugdwerk, pastoraat/geestelijke begeleiding, vorming en toerusting, eredienst, diaconaat, gemeenteopbouw en beleid) doelgericht gemeenteleden uit beide kerken begeleiden naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. De beroepskrachten coachen gemeenteleden van beide wijken tot nieuwe broedplaatsen van geloofsverdieping en onderlinge gemeenschap. Zij stimuleren de kruisbestuivingen tussen de verschillende groepen (taakgroepen, raden, commissies, etc). Terreinen van samenwerking zijn onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd en jongeren, werken onder jonge gezinnen en het voorgaan in erediensten.

Onze predikanten

DS. J.T. TISSINK (Hans)
DS. J.T. TISSINK (Hans)
Tel. (038) 337 44 06
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
Tel. (038) 452 52 23
Meer informatie over onze predikanten