Home2022-09-28T19:44:01+02:00
  • Theologisch eetcafé
  • Musical 'De terugkeer van Thomas' op 5 november in de Oosterkerk
  • Introductie video’s Mark Schippers en Jenny Mooij
  • Dienstenveiling Adventskerk op 8 oktober
  • Startzondag werd een zonnig en zinnig succes!
  • Joods Festival in Zwolle
  • ZWO project: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh
  • Startzondag 11 september: middagprogramma Adventskerk en Oosterkerk
  • In De Swollenaer: “Campagne maakt de kerk zichtbaar in Zwolle”
  • Campagne: Welkom in de kerk

Aankomende dienst


Wilt u een viering bijwonen, dan hoeft u zich daar niet meer voor aan te melden.

Viering live kijken of later terugzien? Druk op de blauwe knop voor Adventskerk en de gele knop voor de Oosterkerk.

Voorganger: Dirk Jan Steenbergen

Voorganger: ds. Martin Jans

Meer kerkdiensten
Kerkdienst gemist?

Samenwerking Adventskerk – Oosterkerk

De beroepskrachten ds. Iemke Epema van de Oosterkerk, ds. Nelleke Eygenraam, kerkelijk jongerenwerker Dirk Jan Steenbergen en ds. Hans Tissink van de Adventskerk werken als team in beide wijken. In 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten gesloten. De predikanten willen vanuit hun expertise de ideeën en mogelijkheden tot samenwerking in beide wijken verkennen en vorm geven. Zij blijven als predikant allereerst generalist, maar willen in de toekomst elk met een specialisme (jeugdwerk, pastoraat/geestelijke begeleiding, vorming en toerusting, eredienst, diaconaat, gemeenteopbouw en beleid) doelgericht gemeenteleden uit beide kerken begeleiden naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. De beroepskrachten coachen gemeenteleden van beide wijken tot nieuwe broedplaatsen van geloofsverdieping en onderlinge gemeenschap. Zij stimuleren de kruisbestuivingen tussen de verschillende groepen (taakgroepen, raden, commissies, etc). Terreinen van samenwerking zijn onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd en jongeren, werken onder jonge gezinnen en het voorgaan in erediensten.

Onze predikanten

DS. J.T. TISSINK (Hans)
DS. J.T. TISSINK (Hans)
Tel. (038) 337 44 06
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
Tel. (038) 452 52 23
Meer informatie over onze predikanten