Home2020-10-23T19:24:48+02:00
  • Blog van 2 december: Kerk in tijden van corona
  • Gedachtenisdiensten: een kleine terugblik
  • Creatief bezig zijn
  • Reizende expositie rondom Bonhoeffer in de Open Kring
  • Kerkbalans 2021 is in voorbereiding
  • Appostel de opvolger van Kerkgeldapp
  • Inspiritual Link wandeling zondag 1 november: een verslag
  • Ja, ik doe digitaal mee met acties!
  • Digitaal aanmelden voor vieringen Adventskerk
  • Geen kindernevendienst

Aankomende dienst


Wilt u een viering bijwonen, meldt u zich dan digitaal aan via de groene knop (klik hier voor instructie) of telefonisch via 06-27231173 op de voorafgaande donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.

Klik hier voor de richtlijnen voor kerkbezoek. Begeleidt u een viering als zanger bekijk dan hier de handleiding.

Viering live kijken of later terugzien? Druk op de blauwe knop.

Voorganger: ds Cor Baljeu

Voorganger: ds Nelleke Eygenraam

Meer kerkdiensten
Kerkdienst gemist?

Geen kindernevendienst

In verband met de aangescherpte maatregelen is er voorlopig geen kindernevendienst. Voor de kinderen worden wel buitenactiviteiten georganiseerd: Lees verder

Samenwerking Adventskerk – Oosterkerk

De beroepskrachten ds. Iemke Epema van de Oosterkerk, ds. Nelleke Eygenraam, kerkelijk jongerenwerker Dirk Jan Steenbergen en ds. Hans Tissink van de Adventskerk werken als team in beide wijken. In 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten gesloten. De predikanten willen vanuit hun expertise de ideeën en mogelijkheden tot samenwerking in beide wijken verkennen en vorm geven. Zij blijven als predikant allereerst generalist, maar willen in de toekomst elk met een specialisme (jeugdwerk, pastoraat/geestelijke begeleiding, vorming en toerusting, eredienst, diaconaat, gemeenteopbouw en beleid) doelgericht gemeenteleden uit beide kerken begeleiden naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. De beroepskrachten coachen gemeenteleden van beide wijken tot nieuwe broedplaatsen van geloofsverdieping en onderlinge gemeenschap. Zij stimuleren de kruisbestuivingen tussen de verschillende groepen (taakgroepen, raden, commissies, etc). Terreinen van samenwerking zijn onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd en jongeren, werken onder jonge gezinnen en het voorgaan in erediensten.

Onze predikanten

DS. J.T. TISSINK (Hans)
DS. J.T. TISSINK (Hans)
Tel. (038) 337 44 06
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
Tel. (038) 452 52 23
Meer informatie over onze predikanten