Home2020-10-08T08:07:48+02:00

Aankomende dienst


Sinds 6 september worden de vieringen weer in de Adventskerk gehouden. U kunt deze vieringen bijwonen maar daar dient u zich wel voor aan te melden via telefoonnummer 06-27231173 op de voorafgaande donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.

Klik hier voor de richtlijnen voor kerkbezoek. Begeleidt u een viering als zanger bekijk dan hier de handleiding.

Viering live kijken of later terugzien? Druk op de blauwe knop.

Voorganger: ds Hans Tissink

Voorganger: ds Hans Tissink

Meer kerkdiensten
Kerkdienst gemist?

Geen kindernevendienst

In verband met de aangescherpte maatregelen is er voorlopig geen kindernevendienst. Voor de kinderen worden wel buitenactiviteiten georganiseerd: Lees verder

Droomgroep V&T

Sinds augustus 2019 volg ik een opleiding tot droom-coach aan het Haden Institute in North Carolina. Deze opleiding Lees verder

Samenwerking Adventskerk – Oosterkerk

De beroepskrachten ds. Iemke Epema van de Oosterkerk, ds. Nelleke Eygenraam, kerkelijk jongerenwerker Dirk Jan Steenbergen en ds. Hans Tissink van de Adventskerk werken als team in beide wijken. In 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten gesloten. De predikanten willen vanuit hun expertise de ideeën en mogelijkheden tot samenwerking in beide wijken verkennen en vorm geven. Zij blijven als predikant allereerst generalist, maar willen in de toekomst elk met een specialisme (jeugdwerk, pastoraat/geestelijke begeleiding, vorming en toerusting, eredienst, diaconaat, gemeenteopbouw en beleid) doelgericht gemeenteleden uit beide kerken begeleiden naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. De beroepskrachten coachen gemeenteleden van beide wijken tot nieuwe broedplaatsen van geloofsverdieping en onderlinge gemeenschap. Zij stimuleren de kruisbestuivingen tussen de verschillende groepen (taakgroepen, raden, commissies, etc). Terreinen van samenwerking zijn onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd en jongeren, werken onder jonge gezinnen en het voorgaan in erediensten.

Onze predikanten

DS. J.T. TISSINK (Hans)
DS. J.T. TISSINK (Hans)
Tel. (038) 337 44 06
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
Tel. (038) 452 52 23
Meer informatie over onze predikanten