Home2020-04-16T21:56:29+02:00
 • Online Pinksterviering Oosterkerk, Adventskerk en Hoofdhof 31 mei
 • Online kinderviering Pinksteren Oosterkerk en Adventskerk 31 mei
 • Blog van 29 mei: Kerk in tijden van corona
 • Online viering Oosterkerk en Adventskerk 24 mei
 • Gebed voor de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren
 • Zondag 24 mei – Tips voor gezinnen, kinderen en jongeren
 • Michaëlsvieringen in de Grote Kerk
 • Bluefootprint
 • Online oecumenische viering Hemelvaart 21 mei
 • Podcast met Typhoon over 'Alles is Gezegend'
 • Informare & programma V&T
 • Omzien naar elkaar in tijden van corona

Aankomende dienst


De diensten in de Adventskerk en Oosterkerk gaan de komende tijd niet door vanwege Corona en worden vervangen door online vieringen.  Berichten over de laatste stand van zaken vindt u in de nieuwsberichten in de slider hiernaast.

Klik hier om de online vieringen en de blogs terug te zien.

Voorganger: ds Hans Tissink en ds Marijn Rohaan

Voorganger: ds Nelleke Eygenraam

Meer kerkdiensten
Live meeluisteren
Kerkdienst gemist?

Samenwerking Adventskerk – Oosterkerk

De beroepskrachten ds. Iemke Epema van de Oosterkerk, ds. Nelleke Eygenraam, kerkelijk jongerenwerker Dirk Jan Steenbergen en ds. Hans Tissink van de Adventskerk werken als team in beide wijken. In 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten gesloten. De predikanten willen vanuit hun expertise de ideeën en mogelijkheden tot samenwerking in beide wijken verkennen en vorm geven. Zij blijven als predikant allereerst generalist, maar willen in de toekomst elk met een specialisme (jeugdwerk, pastoraat/geestelijke begeleiding, vorming en toerusting, eredienst, diaconaat, gemeenteopbouw en beleid) doelgericht gemeenteleden uit beide kerken begeleiden naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. De beroepskrachten coachen gemeenteleden van beide wijken tot nieuwe broedplaatsen van geloofsverdieping en onderlinge gemeenschap. Zij stimuleren de kruisbestuivingen tussen de verschillende groepen (taakgroepen, raden, commissies, etc). Terreinen van samenwerking zijn onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd en jongeren, werken onder jonge gezinnen en het voorgaan in erediensten.

Onze predikanten

DS. J.T. TISSINK (Hans)
DS. J.T. TISSINK (Hans)
Tel. (038) 337 44 06
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
Tel. (038) 452 52 23
Meer informatie over onze predikanten