Home2020-12-18T14:31:57+01:00
  • 2 vacatures kerkelijk werker Adventskerk en Oosterkerk
  • Nieuws van Provider
  • Voortgang werving kerkelijk werkers
  • Wijziging diensten 23 en 30 januari 2022 wegens Corona
  • Week van gebed voor eenheid
  • Groet van onze partnergemeente in Schwerin
  • Overgang naar online diensten!
  • Klankbord winter 2021 is uit!
  • Corona maatregelen

Aankomende dienst


Wilt u een viering bijwonen, meldt u zich dan digitaal aan via de groene knop (klik hier voor instructie) of telefonisch via 06-27231173 op de voorafgaande donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.

Klik hier voor de richtlijnen voor kerkbezoek. Begeleidt u een viering als zanger bekijk dan hier de handleiding.

Viering live kijken of later terugzien? Druk op de blauwe knop voor Adventskerk en de gele knop voor de Oosterkerk.

Voorganger: ds Hans Tissink

Voorganger: ds Hans Tissink

Meer kerkdiensten
Kerkdienst gemist?

Samenwerking Adventskerk – Oosterkerk

De beroepskrachten ds. Iemke Epema van de Oosterkerk, ds. Nelleke Eygenraam, kerkelijk jongerenwerker Dirk Jan Steenbergen en ds. Hans Tissink van de Adventskerk werken als team in beide wijken. In 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten gesloten. De predikanten willen vanuit hun expertise de ideeën en mogelijkheden tot samenwerking in beide wijken verkennen en vorm geven. Zij blijven als predikant allereerst generalist, maar willen in de toekomst elk met een specialisme (jeugdwerk, pastoraat/geestelijke begeleiding, vorming en toerusting, eredienst, diaconaat, gemeenteopbouw en beleid) doelgericht gemeenteleden uit beide kerken begeleiden naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. De beroepskrachten coachen gemeenteleden van beide wijken tot nieuwe broedplaatsen van geloofsverdieping en onderlinge gemeenschap. Zij stimuleren de kruisbestuivingen tussen de verschillende groepen (taakgroepen, raden, commissies, etc). Terreinen van samenwerking zijn onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd en jongeren, werken onder jonge gezinnen en het voorgaan in erediensten.

Onze predikanten

DS. J.T. TISSINK (Hans)
DS. J.T. TISSINK (Hans)
Tel. (038) 337 44 06
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
Tel. (038) 452 52 23
Meer informatie over onze predikanten