Home2020-08-03T22:07:25+02:00
  • Blog van 12 augustus: Kerk in tijden van corona
  • Online viering Oosterkerk en Adventskerk 9 augustus
  • Gezamenlijke vieringen Oosterkerk en Adventskerk
  • De nieuwe Informare is uit
  • Honing uit Györgyfalva
  • Blogs in tijden van corona: gewijzigde frequentie
  • Richtlijnen voor kerkbezoek
  • Straatmeisjes in Accra, Ghana
  • Zomervespers 2020 – Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle
  • Michaëlsvieringen in de Grote Kerk

Aankomende dienst


Tot en met zondag 30 augustus houden we gezamenlijke vieringen op zondagochtend om 10:00 u in de Oosterkerk. Meer informatie vindt u in de slider hiernaast.

Klik hier om de online vieringen en de blogs terug te zien en klik hier voor de richtlijnen voor kerkbezoek en het aanmelden voor de kerkdienst.

Voorganger: ds Elly Urban

Voorganger: ds Nelleke Eygenraam

Meer kerkdiensten
Kerkdienst gemist?

Samenwerking Adventskerk – Oosterkerk

De beroepskrachten ds. Iemke Epema van de Oosterkerk, ds. Nelleke Eygenraam, kerkelijk jongerenwerker Dirk Jan Steenbergen en ds. Hans Tissink van de Adventskerk werken als team in beide wijken. In 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten gesloten. De predikanten willen vanuit hun expertise de ideeën en mogelijkheden tot samenwerking in beide wijken verkennen en vorm geven. Zij blijven als predikant allereerst generalist, maar willen in de toekomst elk met een specialisme (jeugdwerk, pastoraat/geestelijke begeleiding, vorming en toerusting, eredienst, diaconaat, gemeenteopbouw en beleid) doelgericht gemeenteleden uit beide kerken begeleiden naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. De beroepskrachten coachen gemeenteleden van beide wijken tot nieuwe broedplaatsen van geloofsverdieping en onderlinge gemeenschap. Zij stimuleren de kruisbestuivingen tussen de verschillende groepen (taakgroepen, raden, commissies, etc). Terreinen van samenwerking zijn onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & toerusting, werk onder jeugd en jongeren, werken onder jonge gezinnen en het voorgaan in erediensten.

Onze predikanten

DS. J.T. TISSINK (Hans)
DS. J.T. TISSINK (Hans)
Tel. (038) 337 44 06
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
DS. N.A. EYGENRAAM (Nelleke)
Tel. (038) 452 52 23
Meer informatie over onze predikanten