Als gemeenschap van de Adventskerk is het belangrijk dat we van elkaar weten, hoe het met eenieder gaat. Het delen van lief en leed is immers echte gemeenschapszin. We doen dit door gezamenlijk de eredienst te beleven, gezamenlijk koffie te drinken en klaar te staan voor elkaar in goede en minder goede tijden. Maar we doen dit ook door middel van de Zondagsgroet die iedere week digitaal verzonden wordt.

Gemeenteleden van de Adventskerk kunnen ervoor kiezen om zich aan te melden voor het ontvangen van digitale berichten. Het kan dan gaan om het ontvangen van de Zondagsgroet en Kerknieuws van de Adventskerk zelf, om Klankbord (de gezamenlijke nieuwsbrief van Oosterkerk en Adventskerk) maar ook om bijvoorbeeld het programma voor vorming en toerusting (V&T) aan het begin van het kerkelijk jaar of andere relevante informatie. Los daarvan blijven de nieuwsberichten op de website natuurlijk ook voor u een belangrijke bron van nieuws in de Adventskerk. Daar verandert niets aan.

Wilt u de digitale berichten van de Adventskerk (Kerknieuws, Zondagsgroet, Klankbord en andere relevant nieuws) ontvangen dan kunt u zich hiervoor inschrijven. Klik hiervoor op: Aanmelden. Wilt u zich afmelden voor papieren versie van Kerknieuws (voor Klankbord is dit helaas nog niet mogelijk) dan kunt u zich afmelden via leden-adventskerk@outlook.com. Wilt u zich afmelden voor de digitale berichten dan kunt u dat per e-mail aangeven via webbeheerder@adventskerk.nl.

Privacybescherming

Voor deze digitale berichten maken we gebruik van de diensten van Laposta, een Nederlandse aanbieder die zich moet houden aan de Nederlandse en Europese privacywetgeving. Documenten als de Zondagsgroet kunnen wij niet vrij op onze website zetten omdat in deze documenten namen en adressen staan vermeld van gemeenteleden en dat is privacygevoelige informatie. Door gebruik te maken van de diensten van Laposta wordt de privacybescherming geborgd. Nieuwsberichten die geen privacygevoelige informatie bevatten, blijven wij gewoon plaatsen op onze website.

Vragen?

Heeft u vragen over de digitale berichtgeving dan kunt u deze stellen via webbeheerder@adventskerk.nl.