De kerkenraad ontwikkelt periodiek een beleidsplan. Daarmee richt de raad zich op de toekomst van de Adventskerk. Bij het opstellen van het plan worden gemeenteleden uitgenodigd mee te denken.

Met het beleidsplan richt de Adventskerk zich op:

  • Het voeren van het gesprek met elkaar om de onzichtbare draden van verbondenheid samen te zoeken.
  • Het zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn vanuit de inhoud van het geloof met respect voor de eeuwenoude christelijke traditie.
  • Het zoeken van aansluiting bij jeugd en jongeren zodat zij geïnspireerd raken.
  • Het benutten van de aanwezige talenten in de gemeente en zorgvuldig omgaan met de grote groep vrijwilligers die zich inzet voor onze gemeente.
  • Beleidsplan
  • Beleidsplan kerkmuziek