De Adventskerkgemeente is een gemeente die zich kenmerkt door een veelheid aan geloofsbelevingen. Daar spelen we op in door het organiseren van bijzondere kerkdiensten.

Inspiritual Link vieringen
Inspiritual Link vieringen zijn experimentele vieringen die er elke keer anders uit zien. We organiseren 4 vieringen per jaar, meestal op de zondagavond om 19:00 uur. ‘Wij’ zijn een groepje creatieve veertigers en vijftigers die het inspirerend vinden om op deze manier met de Bijbel en ons geloof om te gaan. Mocht je interesse hebben om een keer mee te denken of mee te doen.

Contactpersoon:

Dirk Jan Steenbergen
Tel. 038 4662433
E-mail: steenburger@kpnmail.nl

Gezin op Zondag (vieringen)
Het idee achter deze vieringen is dat de kerkdienst een ‘zondagsuitje’ wordt voor het hele gezin. Het zijn creatieve vieringen die wat de lezingen betreft zoveel mogelijk aansluiten bij de lezingen van de zondag. We beginnen rond 11:00 uur (na de gewone zondagsdienst) met de viering maar willen graag samen koffie drinken met de mensen die de ochtenddienst bezocht hebben. Die koffie is rond 10:30-10:45 klaar.
Wil je meedenken of heb je vragen?

Contactpersoon:

Dirk Jan Steenbergen
Tel. 038 4662433
E-mail: steenburger@kpnmail.nl

Wind-in-de-zeilen-diensten
Met zogeheten Wind-in-de-zeilen-diensten wil de Adventskerk de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking brengen. Deze diensten worden voorbereid door een predikant samen met gemeenteleden. Deze gezamenlijke voorbereiding draagt bij aan een veelkleurige invulling van de dienst en versterkt de onderlinge contacten. Het kan inspirerend zijn om over de inhoud en de vorm van een kerkdienst mee te denken! Deze diensten onderscheiden zich van andere diensten door het specifieke karakter of thema en één of meerdere liturgische elementen die verrassend, bezielend en/of verdiepend kunnen zijn. De diensten vinden meestal plaats op de laatste zondag van de maand. Gemeenteleden worden uitgenodigd om mee te doen met de voorbereiding van deze dienst.

Contactpersoon:

Anneke van der Meulen
Tel. 06 – 53720539
E-mail: an.vandermeulen@planet.nl

Taizévieringen
Taizé is een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk, waar wekelijks duizenden (vooral) jongeren samenkomen om naar gemeenschap met God te zoeken. In de bijzondere vieringen die daar gehouden worden staan stilte, rust, beleven en zingen centraal. Een Bijbellezing staat centraal en er is geen preek. Tot 1 januari 2013 werden er Taizévieringen in de Adventskerk gehouden. Nu worden de diensten Zwolle breed georganiseerd. Ze vinden vijf keer per jaar plaats. De data staan op de website van de Grote of Michaëlskerk. Aanvang: 16:30 uur.

Contactpersoon:

Anja Oosterveld
Tel. 038 – 465 12 44
E-mail: taizezwolle@hotmail.com

XL en XXL
Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar is er XL/XXL. Zit je op het voortgezet onderwijs dan ben je van harte welkom! XL/XXL speelt zich af tijdens de kerkdienst en is er 1 x per twee weken, de oneven weken !!. Dus de eerste en de derde week van de maand. We gaan een aantal keren samen op pad. Daarnaast werken we met dvd, spelwerkvormen en van alles en nog wat om er leuke uren van te maken die toch ook nog ergens over gaan! Ook is er gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten buiten de XL om. Een paar keer per jaar organiseren we een grote activiteit op de zondag.

Contactpersoon:

Dirk Jan Steenbergen
Tel. 038 4662433
E-mail: steenburger@kpnmail.nl