De bloemengroep is verantwoordelijk voor het kopen, schikken en plaatsen van de bloemen op het liturgisch centrum. Elke zondag zorgt de bloemengroep voor een boeket bloemen op de Avondmaalstafel; daarbij worden de liturgische kleuren gevolgd. Bij bijzondere gelegenheden wordt er een symbolische schikking gemaakt. Vooral in de Advents- en veertigdagentijd wordt hieraan extra aandacht besteed.

Contactpersoon:

Tieneke de Jong
E-mail: tienekedejong@gmail.com

Bloemengroet
Aan het eind van de kerkdienst wordt het boeket als “bloemengroet” vanuit de gemeente naar een (ziek) gemeentelid gebracht ter bemoediging.

Coördinatie van de bloemengroet:

Wim de Groot
E-mail: wimdegroot.zz@gmail.com