Het doel van de Adventskerkcantorij is het ondersteunen van de gemeentezang en bijdragen aan vernieuwing van liturgische onderdelen. De cantorij valt onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad en kent een eigen bestuur. Vanuit haar doelstelling zingt de cantorij alleen in de eredienst van de eigen Adventskerkgemeente.
De vaste diensten in de jaarcyclus zijn: Kerst (nacht of ochtend), witte donderdag, de paasnacht en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De cantorij streeft ernaar één maal per maand in de ochtenddienst of de avonddienst te zingen.
Iedereen die affiniteit heeft met de Adventskerkgemeente en over zangkwaliteiten beschikt die passen bij de cantorij, kan lid worden. De leeftijd om lid te worden is maximaal 75 jaar. Ben je lid, dan kun je gewoon blijven zingen zolang je kunt of wilt.

De omvang van de cantorij is beperkt tot circa veertig leden. Zij staat onder leiding van Johannes Dijkstra. De repetities zijn op maandagavond in de kerkzaal van de Adventskerk, van 19.30 tot 21.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties en de maand juli. Twee keer per jaar is er een Cantorijdag, op zaterdag, met – meestal – twee repetities. Op deze cantorijdagen bereiden wij ons voor op komende zondagen, en ontmoeten we elkaar in een andere omgeving.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Klaske Houweling
E-mail: khouweling@xs4all.nl
Tel. 4579811

Secretaris: Bert Vermaak
E-mail: bert.vermaak@gmail.com
Tel. 4650464

Penningmeester: Derk Schipper
E-mail: adventskerkcantorij@adventskerk.nl
Tel. 06 18393001