3e zondag van Pasen Misericordia Domini (Adventskerk)

Datum: 01-05-2022

Voorganger: Dirk Jan Steenbergen

Gezamenlijke viering met de Oosterkerk (in de meivakantie)