Epifanie-3 (in Adventskerk)

Datum: 24-01-2021

Voorganger: ds Hans Tissink

Afscheid/bevestiging/voorstellen ambtsdragers e.a. Daarom vinden de diensten van de Oosterkerk en Adventskerk gescheiden van elkaar plaats.