Openluchtdienst startzondag (gezamenlijk)

Datum: 10-09-2023

Voorganger: ds. Hans Tissink en ds. Iemke Epema

Openluchtdienst op buitenlocatie aan de zuidkant van Zwolle (Jan van Arkelweg 7 in Zwolle)