Oudjaar – avondgebed (in Oosterkerk)

Datum: 31-12-2020

Voorganger: ds Iemke Epema