Witte donderdag (Oosterkerk)

Datum: 14-04-2022

Voorganger: ds Nelleke Eygenraam en ds Iemke Epema

Schrift en tafel

Gezamenlijke viering met de Oosterkerk