Viering (Adventskerk)

Datum: 28-08-2022

Voorganger: ds Iemke Epema

Gezamenlijke viering met de Oosterkerk (in de zomervakantie)

Zie hier de overdenking: Overdenking