Nieuws

Samen bouwen op 14 april…

Plaatsingsdatum: februari 22, 2019

De projectgroepen “Waarderende gemeenteopbouw” uit  de Adventskerk en de Oosterkerk zijn voor de eerste keer bij elkaar geweest op zaterdag 16 februari 2019. We hebben met elkaar een Wall of Wonder (wonder muur) gemaakt. Op een groot papier aan de muur hebben we voor elke kerk geïnventariseerd wat voor onze kerken in het verleden (vanaf 1980) belangrijk is geweest (verdrietige en blije gebeurtenissen) , welke thema’s er op dit moment in onze kerken spelen en wat er, naar ons idee, in de nabije toekomst (tot 2035) in onze kerken zal gaan spelen.

Op zondagochtend 14 april 2019 krijgt u een introductie van de Wall of Wonder. Aan u als gemeente vragen we, hoe u tegen  de toekomst van de Adventskerk aankijkt. Welke positieve en wellicht minder positieve ervaringen uit het verleden en heden kunnen ons verder brengen om te ontdekken, wat we met en in onze kerk in de nabije toekomst verlangen. Met de oogst die we op 14 april “binnenhalen” gaan we op 25 mei 2019 samen met de projectgroep van de Oosterkerk aan de slag om een bijeenkomst voor de twee kerken voor te bereiden. Die bijeenkomst willen we graag houden tijdens het startweekend in september.

Op zondag 14 april 2019 hopen we u na de dienst in zaal 2 te ontmoeten.

De projectgroep “Waarderende gemeenteopbouw”

2019-02-22T09:21:56+00:00