In de Adventskerk bestaat al jaren een gemeentegroeigroep. In de groep delen we ons geloof en twijfel. Aan de hand van een gekozen boekje en de Bijbel diepen we een onderwerp uit. Door zo samen op weg te gaan en onze gedachten en gevoelens met elkaar te delen is het een veilige
plek om je zelf te zijn en te leren van elkaar. We komen ongeveer 10 maal per jaar samen, eenmaal per 14 dagen, op een dinsdagavond, in een huiskamer. Eén van de deelnemers bereidt de avond voor.

Contactpersonen:

Jan Kerssies, tel. 4650216,
E-mail: kerssies@kpnmail.nl