De Adventskerkgemeente in Zwolle Zuid is in de jaren 60 ontstaan uit een federatie tussen wijkgemeenten van de Hervormde kerk en de Gereformeerde Kerk. Gemeenteleden woonden destijds in de buurtschappen Schelle, Ittersum en Oldeneel. Er was in die periode nog geen sprake van nieuwbouw in Zwolle-Zuid.

De eerste gesprekken voor samenwerking tussen de wijkgemeenten werden gevoerd door voormannen als Rozema (hervormd) en Vink (gereformeerd). Het zorgde nogal voor opschudding, omdat een fusie tussen kerken in die tijd niet gebruikelijk was. Het was geen makkelijk proces en zeker geen hamerstuk, maar uiteindelijk stemden beide kerkraden toe.

Samen richtten ze Stichting SIO op. In 1962 werd het eerste gezamenlijke (wijk)gebouw geopend. ’s Morgens waren er hervormde diensten en vanaf 1965 gereformeerde avonddiensten. Vanaf 1963 waren er ook gezamenlijke bijeenkomsten op dank- en biddag en feestdagen.

Nieuwbouw
In 1977 begonnen er besprekingen over een gezamenlijk kerkgebouw in Zwolle-Zuid. Vijf jaar later, in september 1982, werd de Adventskerk geopend. Aanvankelijk hielden beide gemeentes gelijktijdig hun eigen diensten. De een in de Adventskerk en de ander in wijkgebouw SIO. Maar al snel werden er gezamenlijke diensten gehouden in de nieuwe kerk. En toen de kerkenraden het eens werden over de toelating van kinderen aan het Avondmaal was de laatste hindernis genomen. Vanaf 1985 werden alle diensten samen gevierd. Vanaf 1987 is er sprake van een Samen Op Weg gemeente in Zwolle Zuid. Vanaf 2005 is de Adventskerkgemeente onderdeel van de Protestantse Gemeente Zwolle.