Kerknieuws is een informatieblad voor en van gemeenteleden Adventskerk.

Aanleveren van kopij
Kopij moet rechtstreeks betrekking hebben op de Adventskerkgemeente. Kopij mag maximaal 100 woorden bevatten en kan aangeleverd worden in een WORD bestand aan kerknieuws@adventskerk.nl. De inleverdata voor het aanleveren van kopij voor Kerknieuws vindt u hier: Data voor inleveren kopij Kerknieuws