Klankbord is een uitgave van de Adventskerk en de Oosterkerkgemeente, wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle en wordt vier keer per jaar onder de gemeenteleden verspreid.

Kopij
Heeft u ideeën voor Klankbord dan kunt u die sturen naar: klankbord@adventskerk.nl.

Klankbord 
De gemeenteleden van de Adventskerk ontvangen Klankbord per post. Wilt u Klankbord digitaal ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden. Wilt u zich afmelden voor de papieren versie van Klankbord dan kunt u zich afmelden via leden-adventskerk@outlook.com. De digitale versie van Klankbord kunt u ook hieronder vinden.