Klankbord is een uitgave van de Adventskerk en de Oosterkerkgemeente, wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle en wordt vier keer per jaar onder de gemeenteleden verspreid.

Kopij
Heeft u ideeën voor Klankbord dan kunt u die sturen naar: klankbord@adventskerk.nl.

Klankbord 
De gemeenteleden van de Adventskerk ontvangen Klankbord per post. Wilt u Klankbord ook digitaal ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden. De digitale versie van Klankbord kunt u ook hieronder vinden.