Tijdens de erediensten op zondagochtend bestaat de mogelijkheid kinderen van 0-4 jaar naar de oppasdienst te brengen, zodat ouders rustig de dienst kunnen bijwonen. De kinderen worden voorafgaand aan de dienst naar de oppas gebracht.

Contactpersoon:

Judith Kamphuis
Tel. 06 28 46 98 70
E-mail: judithkamphuisvanbeek@gmail.com