Tijdens de doopvieringen en erediensten op de feestdagen bestaat de mogelijkheid kinderen van 0-4 jaar naar de oppasdienst te brengen, zodat ouders rustig de dienst kunnen bijwonen. De kinderen worden voorafgaand aan de dienst naar de oppas gebracht.

Contactpersoon:

Functie is vacant en wordt tijdelijk waargenomen door Dirk Jan Steenbergen (Tel. 038 4662433 of e-mail: steenburger@kpnmail.nl)