Diaconie

Diaconie2019-08-20T18:14:14+00:00

Diakenen

De diakenen in de Adventskerk vormen samen de Diaconale Raad (DR). Naast hun taken tijdens de eredienst zoals voorbede, collecten en avondmaalsviering, zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het diaconale werk in de wijk. De raad organiseert daarvoor onder meer de autodienst, de bestemming van de bloemengroet, gezamenlijke maaltijden en inzamelingen voor de voedselbank. Daarnaast adviseert de DR de kerkenraad over het diaconale beleid.

De Diaconale Raad ondersteunt de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) en de Diaconale Werkgroep Roemenië (DWR).
DR werkt samen met Stichting Present. Diakenen van de DR hebben zitting in het college van de PGZ en nemen deel aan de vergaderingen van het Diaconaal Platform Zwolle.

Voorzitter
Anna Oldenkamp
Tel. 038 4661645
E-mail: annaoldenkamp@home.nl

Secretaris
Herman Kamphuis
Tel. 06 38451996
E-mail: diaconie@adventskerk.nl

Autodienst
Oudere gemeenteleden die niet meer zelfstandig naar de morgendienst in de Adventskerk kunnen komen, kunnen een beroep doen op de autodienst. Via onderstaand adres kunt u zich ook aanmelden als chauffeur voor de autodienst.

Contactpersoon:

Derk Schipper,
E-mail: autodienst-adventskerk@outlook.com 
Tel. 06 18393001

Bloemengroet
Elke zondag zorgt de bloemengroep voor een boeket bloemen op de Avondmaalstafel. Bij sommige gelegenheden wordt er een symbolische schikking gemaakt. In de Advents- en Veertigdagentijd wordt hier extra aandacht aan besteed.
Er wordt geprobeerd om het thema van “Kind op Zondag”, samen met de Kindernevendienst te volgen. De bloemengroep is verantwoordelijk voor het kopen, schikken en neerzetten in de kerk. Aan het eind van de kerkdienst wordt dit boeket als groet vanuit de gemeente naar een gemeentelid gebracht.

Contactpersonen:

Tieneke de Jong
E-mail: Tienekedejong@gmail.com

Wim de Groot (aanspreekpunt bezorging bloemengroet aan gemeenteleden)
Tel. 038 4659719

ZWO
De afkorting ZWO staat voor: Zending: delen van geloof, Werelddiaconaat: recht doen aan mensen, Ontwikkelingssamenwerking: duurzaamheid en rechtvaardigheid. De PKN (Protestantse Kerk in Nederland) heeft haar activiteiten op deze gebieden gebundeld in Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl). ZWO helpt gemeenteleden om haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd gestalte te geven. Er wordt gebruik gemaakt van projecten via Kerk in Actie. Via acties als bijvoorbeeld de Paarse bussen in de 40-dagentijd en Adventstijd wordt er aandacht gevraagd voor een project dat daarvoor is uitgekozen.

Contactpersoon:

Joke Gosker
E-mail: jm.gosker@gmail.com
Tel. 038 46505160

Diaconale Werkgroep Roemenië
Sinds1990 zijn er vriendschappelijke betrekkingen met de Reformatorische kerk in het dorp Györgyfalva. De DWR ondersteunt diverse projecten in het dorp. Twee keer per jaar wordt er een kledinginzameling georganiseerd. De kleding wordt in Györgyfalva verkocht en met de opbrengst worden projecten in het dorp ondersteund. Kleding, schoenen, textiel is altijd welkom! Om het werk van de DWR mogelijk te blijven maken zijn wij geheel afhankelijk van giften. Deze kunt u aftrekken van de belasting!

Contactpersoon:

Marjan Metselaar (voorzitter werkgroep DWR)
Tel. 038 4651745
E-mail: dwr-adventskerk@outlook.com

Als u tussentijds kleding af wilt geven kunt u contact opnemen met:

Derk Schipper (secretaris)
Tel. 038 4660377

Ruud van Pelt (penningmeester)
Tel. 06 10395811