Roosterproject
In opdracht van de kerkenraad is in mei ’20 een project gestart om het maken van alle roosters rond de erediensten te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Het project is in volle gang.
De roostermakers zijn destijds geïnterviewd en op basis daarvan is een beschrijving gemaakt, van wat we nodig hebben. De bouw van de internetapplicatie door studenten van Deltion is in augustus 2020 gestart en wordt in december 2022 afgerond. Ons doel is vanaf januari 2023 de nieuwe applicatie te gaan vullen en vanaf april 2023 te gaan gebruiken.

Klik hier voor het maken, bewerken en/of raadplegen van het rooster.