Jaarlijks vindt aan het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen de startzondag plaats. Er vindt vaak een bijzondere eredienst plaats met daarna een activiteit in de buitenlucht.

De startzondag van 2020 valt op 14 september 2020.