De wijkkas is voor specifieke Adventskerk gerelateerde activiteiten die niet vanuit de centrale kas worden vergoed. Voorbeelden hiervan zijn jeugdwerk, (kinder)koor, kaarsen, Open Deur diensten, Wind in de zeilendiensten, papier en drukwerk, koffie/thee bij vergaderingen en na afloop van de kerkdienst en diverse wijkgerelateerde uitgaven. Per jaar is ca. €15.000,- nodig. Wilt u helpen dat dit belangrijke werk mogelijk blijft? Dat kan door een gift over te maken op rekeningnummer: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle.

E-mail: wijkkas@adventskerk.nl