Wekelijks verschijnt de zondagsgroet. De zondagsgroet bevat informatie over de wekelijkse collectedoelen, pastorale berichten, activiteiten en andere actuele informatie. Mededelingen kunnen aangeleverd worden door gemeenteleden maar deze moeten kort en bondig geformuleerd zijn: webbeheerder@adventskerk.nl – voor woensdag 19:00 uur.