PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Kindernevendienst Kindernevendienst

Tijdens de uitleg in zondagmorgendienst is er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar de kindernevendienst. In de kindernevendienst wordt de bijbeltekst op het niveau van de kinderen verteld en uitgelegd en er wordt geprobeerd een link te leggen naar de tegenwoordige tijd. De kinderen maken wel het begin en eind van de dienst in de kerk mee. Op deze manier blijven de kinderen betrokken bij de kerk en de gemeente.

In de kindernevendienst bespreken we hetzelfde thema als in de kerkdienst aan de orde komt. Hiervoor is een voorbespreking van de leiding kindernevendienst en de dienstdoende predikant en we maken gebruik van het tijdschrift ‘Kind op Zondag’. Hierin staat het thema uitgewerkt met een verhaal en praktische opdrachten. Meer informatie over ‘Kind op Zondag’ is te vinden op de website van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging: www.nzv.nl.

De kindernevendienst is in 2 groepen ingedeeld:
  • Groep 1,2,3,4 van de basisschool in zaal 5.
  • Groep 5,6,7,8 van de basisschool in zaal 4.

In de Adventstijd werken we met een project naar kerst toe. Dit project wordt tijdens de kindernevendienst uitgewerkt, maar heeft ook een plaats in de kerkdienst. Hierdoor wordt de betrokkenheid tussen de dienst in de kerk en de kindernevendienst groter. Wij sluiten de adventstijd af met het kinderkerstfeest op 24 december. Ook in de veertigdagentijd werken we met een project, de plaats van dit project in de kerkdienst kan per jaar verschillen. Beide projecten worden in overleg met de predikanten voorbereid.
Contactpersoon: Monique Bruins Slot, (038) 466 16 58

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.